حمام کردن کودکان

از تولد تا ۳ سالگی هم دختر و هم پسر را مادر یا پدر میتواند به حمام ببرد ولی ناحیه تناسلی خود را بپوشاند و اگر خواهر و برادرهای دیگر را هم همزمان به حمام میبرد به آنها شورت بپوشاند.

 

از ۳ تا ۶ سالگی به دلیل اینکه کودک در مرحله ی خاصی از رشد روانی-جنسی قرار دارد؛ کودک باید با والد همجنس خود به حمام برود. همزمان دختر و پسر به حمام نروند. در صورتی که والد همجنس در دسترس نیست ، والد دیگر میتواند به صورتی که لباس کامل به تن دارد ، کودک را به حمام ببرد.

بعد از ۶ سالگی خود کودک به تنهایی و تحت نظارت والدین به حمام برود

#میثم_نیک_دانش روانشناس بالینی