کودکان نیز ممکن است دچار افسردگی شوند!!

 

۲تا ۳درصد کودکان و ۸درصد نوجوانان مبتلا به افسردگی می شوند.

افسردگی در کودکان خود را به شکل:

گوشه‌ گیری، گریه و بهانه گیری زیاد، تحریک پذیری و پرخاشگری، عدم علاقه به فعالیتهایی که قبلا باعث شادی آنها میشد و حتی نشانه های جسمانی مثل درد شکم و خستگی زیاد، نشان می دهد.

درمان:

طبق توصیه اکادمی روانپزشکی کودک و نوجوان امریکا برای کودکان دچار انواع افسردگی های خفیف، آموزش روانی و مداخلات حمایتی توصیه شده است و برای افسردگی های متوسط تا شدید  روان درمانی( CBT, IPT) به همراه دارودرمانی توصیه گردیده است.

منبع: SYNOPSIS of psychiatry, eleventh edition2015

 

دکتر میثم نیک_دانش روانشناس بالینی