هرگز نباید مسایل و اختلاف‌های خود را بدون اطلاع و توافق همسرمان با خانواده‌های خود در میان بگذاریم ، زیرا بعد از مدتی ممکن است با همسرمان آشتی کنیم اما خانواده‌ها همچنان تصور می‌کنند زندگی ما پر از بدبختی و مشکلات است و ممکن است به خود اجازه دهند که برای حل مشکل در زندگی خصوصی شما دخالت کنند، که غالبا این امر نه تنها مشکل شما را حل نمی کند بلکه به دلیل مثلث سازی پاتالوژیک در رابطه اغلب مسائل و اختلافات جدید تری را دامن خواهند زد.

 

⚠️لطفا جعبه سیاه زندگی زناشویی را نزد پدر و مادرمان نبریم .

میثم نیک دانش روانشناس بالینی